Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Zapisy do klas IV – VIII SP 2024/2025 rekrutacja uzupełniająca

Formularz zapisu do klasy IV, V, VI , VII  lub VIII  SP w ramach rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2024/2025  będzie dostępny poniżej od 11 czerwca 2024.

Wolne miejsca:

klasa IV SP:

środa 8.40-12.45 – 5 wolnych miejsc

piątek 16.15.20.20 – 6 wolnych miejsc

sobota 8.00-12.10 – 6 wolnych miejsc

sobota 10.30-14.40 – 5 wolnych miejsc

Klasa V SP:

Środa 13.40-17.45 – 5 wolnych miejsc

Sobota 14.50-18.55 – 5 wolnych miejsc

Klasa VI SP:

Środa 13.40-17.45 – 9 wolnych miejsc

Klasa VII SP:

Środa 13.40-17.45 – 10 wolnych miejsc

sobota 14.50-18.55 – 2 wolne miejsca

Klasa VIII SP:

środa 13.40-17.45 – 6 wolnych miejsc

sobota 14.50-18.55 – 5 wolnych miejsc

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać  oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane m.in.  podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację. Sprawdż po wypełnieniu i wysłaniu wniosku swoją pocztę, na którą otrzymasz automatyczne potwierdzenie, sprawdż także SPAM.

Tutaj jest link do zapisu-kliknij w niebieskie pole Zapis do klasy IV-VIII SP formularz zapisu
Formularz  dostępny od 11 czerwca  2024, od ok godz 11.00 i będzie zamknięty w dniu 31 sierpnia 2024r. lub wcześniej po skompletowaniu klas.