Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Zapisy do klas IV – VIII SP

Formularz zapisu do klasy IV, V, VI , VII  lub VIII  SP na rok szkolny 2022/2023  będzie dostępny poniżej od 10 maja 2022.

Tylko w przypadku wolnych miejsc. 

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać  oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane m.in.  podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację. Sprawdż po wypełnieniu i wysłaniu wniosku swoją pocztę, na którą otrzymasz automatyczne potwierdzenie, sprawdż także SPAM.

Uwaga!  Szkoła nie przyjmuje innej formy zapisu jak tej  poprez niniejszy formularz.

Formularz  jest dostępny od 10 maja 2022 od ok godz 12.00 i będzie zamknięty w dniu 28 maja 2022r.

Formularz- rekrutacja do klas IV, V, VI, VII, VIII SP kliknij tutaj