Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Zapis klasa II i III SP 2024/2025 rekrutacja uzupełniająca

Formularz zapisu w ramach rekrutacji uzupełniącej do klasy II i III   SP na rok szkolny 2024/2025  będzie dostępny poniżej od 11 czerwca 2024.

Wolne miejsca:

Klasa II SP:

środa 8.40-11.55 – 1 wolne miejsce

środa 9.30-12.45 – 3 wolne miejsca

piątek 16.15-19.30 – 4 wolne miejsca

sobota 11.25-14.40 – 10 wolnych miejsc

Klasa III SP:

środa 8.40-11.55 – 5 wolnych miejsc

środa 9.30-12.45 – 5 wolnych miejsc

piątek 16.15-19.30 – 9 wolnych miejsc

sobota 8.00-11.15 – 17  wolnych miejsc

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj dokumenty dziecka i nazwę oraz adres szkoły francuskiej, do której dziecko uczęszcza/będzie uczęszczać  oraz swoje dokumenty (rodzica lub opiekuna prawnego dziecka.

Podczas wypełniania formularza będzie wymagane m.in.  podanie numeru  PESEL dziecka lub numeru i serii  dokumentu (np. nr paszportu dziecka, nr sécurité sociale dziecka) ,  jeśli dziecko nie posiada numeru PESEL.

Wszystkie punkty zaznaczone czerwoną gwiazdką *, czyli zdecydowana większośc, muszą być wypełnione, jesli zostaną puste, formularz nie zostanie przesłany.

Szczególną uwagę proszę zwrócic na podawany przez Panstwa adres mailowy, jego błędny zapis uniemozliwi nam dalszą komunikację. Sprawdż po wypełnieniu i wysłaniu wniosku swoją pocztę, na którą otrzymasz automatyczne potwierdzenie, sprawdż także SPAM.

Tutaj jest link do zapisu- kliknij w niebieskie pole Rekrutacja uzupełniająca klasy II i III SP

Formularz  dostępny od 11 czerwca 2024 od ok godz 11.00