Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Publikacje

W dziale Publikacje szkolne zamieszczamy sukcesywnie ważne materiały z punktu widzenia funkcjonowania naszej szkoły pod względem organizacyjnym i dydaktycznym. Zamieszczamy tu także obowiązujące nas ramy programowe dla szkoły uzupełniającej.

Materiały w większości zostały przygotowane w naszej szkole, bądź zostały opracowane przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą lub inne godne polecenia instytucje.Wierzę, że będą one przydatne wszystkim Państwu i przyczynią się do poznania działalności naszej Szkoły i docenienia zaangażowania całej społeczności szkolnej na rzecz jej rozwoju.

Dyrektor Szkoły

Do pobrania