Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Dane kontaktowe

Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu

Ecole polonaise de Paris, 11-15, rue Lamandé 75017 Paris

Dyrektor Szkoły:  Konrad LESZCZYŃSKI

 

Sekretariat tel.: 01 42 28 66 38 specjalista  Sylwia Dziwura
paryz@orpeg.pl    lub ecolepolonaise@wanadoo.fr

Wszystkie sprawy z sekretariatem załatwiać prosimy  mailowo lub telefonicznie.

 

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu.

Dyrektor: Konrad Leszczyński

Adres do korespondencji:

Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu, 11-15 rue Lamande, 75017 Paryż

e-mail:

paryz@orpeg.pl