Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Stowarzyszenie Byłych Uczniów

Stowarzyszenie Byłych Uczniόw Polskiego Liceum w Paryżu
       Amicale des Anciens Elèves du Lycée Polonais à Paris

 Prezes: Henryk ŁAWNICZAK / Helena NOWAK

Vice- skarbnik  Elżbieta KOZAKIEWICZ

członek honorowy  Konrad LESZCZYŃSKI

 

 

W naszej Szkole odbyło się coroczne spotkanie Stowarzyszenia Byłych Uczniów Liceum Polskiego w Paryżu. Byli wychowankowie naszej Szkoły złożyli wieńce i kwiaty pod tablicami pamiątkowymi na dziedzińcu szkolnym, na których widnieją m.in. nazwiska poległych nauczycieli, uczniów naszej Szkoły w walkach o wolność z czasów I i II Wojny Światowej. To coroczne spotkanie jest też okazją do spotkania się byłych uczniów zamieszkałych na terenie całej Francji i Polski. W tym roku ze stowarzyszeniem spotkał się pan kierownik, który przedstawił na tablicy interaktywnej działalność naszej Szkoły dziś oraz opowiedział o tym wszystkim co u nas się dzieje. Byli uczniowie ciekawie opowiadali o swoich latach szkolnych spędzonych w ławach szkolnych naszej Szkoły w latach powojennych. Spotkanie było także ważnym wydarzeniem w działalności samego Stowarzyszenia. W trakcie, wybrano bowiem nowe władze Stowarzyszenia Byłych Uczniów Polskiego Liceum w Paryżu z prezesem Panem Henrykiem Ławniczakiem na czele. W trakcie tego niepodległościowego dnia kierownik Konrad Leszczyński przedstawił wszystkim prezentację – wspomnienie o Józefie Kamińskim-Piton, prezesie Stowarzyszenia w latach 2008-2013, który zmarł w tym roku. Po tych wzruszających chwilach wysłuchaliśmy wiele pieśni niepodległościowych oraz obejrzeliśmy szkolne wystawy przygotowane przez uczniów.

 

Z głębokim żalem zawiadamiamy, ze w dniu 17 sierpnia 2013 r odszedł od nas Wielki Przyjaciel naszej Szkoły Pan Józef KAMINSKI-PITON -prezes Stowarzyszenia Byłych Uczniów Liceum Polskiego w Paryżu. Uroczystość pogrzebowa miała miejsce 22 sierpnia b.r. na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu. W tej smutnej uroczystości wzięli udział rodzina, członkowie stowarzyszenia, kierownik szkoły, pracownicy administracji oraz przedstawiciele konsulatu RP w Paryżu. W załączniku pdf, poniżej wspomnienie o Józefie Kamińskim-Piton.

Cześć Jego Pamięci!

 

W sobotę, 4 maja 2013r.  odbyło sie coroczne spotkanie Stowarzyszenia Byłych Uczniów Liceum Polskiego w Paryżu, w którym uczestniczyło blisko 30 absolwentów naszej Szkoły. Pan Prezes Stowarzyszenia- Józef Kamiński-Piton wraz z Panią Krystyną Fassiną odsłonili tablicę pamiątkową poświęconą Cyprianowi Kamilowi Norwidowi patronowi Liceum im. Cypriana Norwida z czasów II wojny światowej w Villard de Lans. Uczestniczy złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi na dziedzińcu w hołdzie poległym uczniom i nauczycielom z czasów II wojny światowej.

Spotkanie z Byłymi Uczniami Liceum Polskiego w Paryżu. Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Stowarzyszeniu Byłych Uczniów Liceum Polskiego w Paryżu z udziałem Kierownika Wydziału Konsularnego przy Ambasadzie RP w Paryżu Pana Mikołaja Kwiatkowskiego z Małżonką. 13.XI.2011

 

 

Stowarzyszenie Byłych Uczniów Liceum Polskiego im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans

Strona internetowa Stowarzyszenia – kliknij na poniższy link:
http://www.lycee-polonais.com/naissance/origines-pl.php

 

 

Do pobrania