Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

O szkole

Szanowni Państwo,

 Szkoła mieści się  przy 11-15 rue Lamandé 75017 w Paryżu 

Nasza Szkoła im. A. Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego:

  • ośmioletniej szkoły podstawowej
  • czteroletniego liceum ogólnokształcącego
  • w szkole działają także oddziały dziecięce
  • Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji, jest nadzorowana przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą. Nasza Szkoła realizuje uzupełniający programy nauczania z poszczególnych przedmiotów w oparciu o podstawę programową dla uczniów polskich uczących się za granicą i obowiązujące ramy programowe kształcenia uzupełniającego.
  • Rok szkolny trwa od września do czerwca. W trakcie roku przewidziane są ferie jesienne, świąteczne, zimowe i wiosenne. Uczniowie uczęszczają do szkoły w środy, piątki lub w soboty. Szkoła prowadzi nauczanie w systemie uzupełniającym, tzn. tylko z tych przedmiotów, których nie ma w szkole francuskiej gdzie uczniowie spełniają obowiązek szkolny.

Dyrektor  Szkoły: Konrad LESZCZYŃSKI

Kadra Pedagogiczna

W szkole pracuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. W naszej Szkole zatrudnionych jest ponad 20 nauczycieli. Do szkoły łącznie uczęszcza ponad 1000 uczniów. Wszyscy nauczyciele posiadają dyplomy polskich uczelni i wykształcenie zgodne z wymogami regulowanymi przez rozporządzenia ministerialne. Nauczyciele biorą udział w szkoleniach metodycznych organizowanych na miejscu przez dyrekcję szkoły, a także prowadzonych przez specjalistów przyjeżdżających z Polski. Dokształcają się także na studiach podyplomowych oraz na kursach wakacyjnych w kraju i w systemie online.

 Prowadzimy następujące zajęcia: 

oddział dziecięcy, edukacja wczesnoszkolna, język polski, wiedza o Polsce, religia

Nauka w szkole jest bezpłatna. W szkole działa prężna Rada Rodziców, która organizuje wiele zajęć pozaszkolnych, imprez i wycieczek ze zbieranych co roku dobrowolnych składek.

Podręczniki

Podręczniki i ćwiczenia są bezpłatne i wypożyczane ze szkolnej biblioteki-wypożyczane przez wychowawców klas na początku kolejnego roku szkolnego. Podręczniki i ćwiczenia dla liceum i do nauki religii są zakupywane przez rodziców w Polsce.

Warunki przyjmowania uczniów- więcej w zakładce Rekrutacja

Do szkoły przyjmowane są dzieci obywateli polskich, przebywających czasowo we Francji. Uczeń przybywający z Polski przyjmowany jest do szkoły na podstawie świadectwa ukończenia klasy programowo niższej. Do szkoły przyjmuje się także dzieci mówiące po polsku obywateli polskich i osób pochodzenia polskiego zamieszkałych na stałe we Francji, jeżeli szkoła posiada wolne miejsca do nauki.

Zapisy dzieci do szkoły odbywają się każdego roku w terminie od początku maja do końca maja danego roku. Zapisy do Szkoły odbywają się tylko drogą online.
Co roku na stronie internetowej w zakładce Rekrutacja  -zamieszczamy zasady rekrutacji na dany rok oraz wykaz niezbędnych dokumentów zapisu, które należy posiadać przy wypełnianiu formularza i/lub złożyć w sekretariacie.

Miejsce nauki oraz dojazd

Zajęcia odbywają się w XVII dzielnicy Paryża przy ulicy Lamandé 11-15 (dojazd metro Rome-linia nr 2  lub metro La Fourche-linia nr 13 lub metro Pont Cardinet – linia nr 14) Autobusy 30, 31, 66.