Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Dokumenty

Rejestry i ewidencje:

księga uczniów, ewidencja wydanych świadectw, rejestr wydanych legitymacji szkolnych, ewidencja akt osobowych pracowników, księgi inwentarzowe, księgi druków ścisłego zarachowania, rejestr zarządzeń wewnętrznych, rejestr upoważnień, rejestr skarg i wniosków, dziennik korespondencyjny, księga kontroli

Opublikował(a): admin

Ostatnia zmiana: