Wywiadówki 6 lutego 2021. Wyniki klasyfikacji I semestr 2020/2021

Szanowni Rodzice za tydzień, w sobotę 6 lutego odbędzie się wywiadówkowy maraton dla wszystkich klas naszej Szkoły. Już kilka klas takie wywiadówki odbyło. Wychowawcy klas zorganizują wywiadówki z rodzicami za pomocą Google Meet. Każdy z rodziców otrzyma mailowo sposób (łatwy!) logowania się na platformę poprzez przesłany link. W trakcie spotkania z rodzicami przedstawione zostaną wyniki klasyfikacji za I półrocze, omówienie frekwencji i opanowania umiejętności ale także wiele spraw bieżących z życia klasy i szkoły. Bardzo prosimy wszystkich rodziców o udział w wywiadówkach i przy okazji przetestowanie nowego narzędzia komunikacji, którym od teraz będziemy się posługiwać zarówno w kontaktach z rodzicami jak i ewentualnych lekcjach online w przyszłości, gdyby zaistniała taka konieczność. W sobotę 6 lutego zatem, nie ma zajęć w szkole. Nauczyciele przez cały dzień odbywają wywiadówki online ze wszystkimi klasami. Poniżej zamieszczamy wyniki za I półrocze dla wszystkich klas w Szkole: frekwencja oraz średnie ocen we wszystkich klasach z poszczególnych przedmitów.

 

Do pobrania