Frekwencja 100 %

Blisko 300. uczniów w naszej Szkole nie opuściło ani jednego dnia nauki od września ub. roku i może pochwalić się 100 % frekwencją! Od wielu lat nie mieliśmy takich rezultatów! Serdecznie gratulujemy. Niedługo poznamy też wyniki klasyfikacji za I półrocze oraz średnie ocen i frekwencji poszczególnych klas za i półrocze 2020/2021.