Zakończenie I półrocza nauki.

W najbliższą środę 27 stycznia b.r.  odbędzie się Zebranie Rady Pedagogicznej poświęcone omówieniu i zatwierdzeniu wyników klasyfikacji za I półrocze 2020/2021 r. Od piątku 29 stycznia rozpoczynamy II semestr 2020/2021. Lekcje w dniu 27 stycznia 2021 trwają tylko do  godz. 13.00. Poniżej zamieszczamy także średnie ocen i frekwencji w klasach naszej Szkoły w i półroczu 2020/2021.

Do pobrania