Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Aktualności

O szkole

O szkole

Nasza Szkoła- Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: ośmioletniej szkoły podstawowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji i Nauki i jest nadzorowana bezpośrednio przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie.Szkoła Polska w Paryżu powstała w 1842 roku i jest najstarszą polską placówką oświatową poza granicami Kraju.

Czytaj więcej
O szkole