Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu  – Ecole Polonaise  "Adam Mickiewicz" de PARIS Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP w Paryżu – Ecole Polonaise "Adam Mickiewicz" de PARIS

Aktualności

O szkole

O szkole

Nasza Szkoła- Szkoła Polska im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Paryżu jest polską instytucją oświatową, prowadzącą działalność dydaktyczną w zakresie systemu uzupełniającego: ośmioletniej szkoły podstawowej, czteroletniego liceum ogólnokształcącego. Szkoła podlega polskiemu Ministerstwu Edukacji i jest nadzorowana bezpośrednio przez Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą w Warszawie. Prowadzimy także dwa oddziały dziecięce w środę i dwa oddziały w sobotę. Szkoła Polska w Paryżu powstała w 1842 roku i jest najstarszą polską placówką oświatową poza granicami Kraju. Szkoła Polska oferuje: Całkowicie darmową i stacjonarną edukację w języku polskim dla dzieci przebywających poza granicami RP. Gwarancją wysokiego poziomu nauczania jest nadzór pedagogiczny oraz wykwalifikowani nauczyciele.W naszych szkołach dzieci uczą się i poznają świat w oparciu o spójne ramy programowe przygotowane przez państwo polskie.Szkoła Polska wyposażona jest w nowoczesny sprzęt IT wspierający multimedialne sposoby nauczania.Edukacja kończy się uzyskaniem polskiego świadectwa szkolnego potwierdzającego naukę w polskim systemie edukacyjnym.Nauka w Szkole Polskiej za granicą przynosi wiele korzyści. Oto kilka z nich: 1. Możliwość zapisania dzieci do: – oddziałów dziecięcych – do szkoły podstawowej klasy 1-8, – do liceum klasy 1-4. 2. Uzyskanie polskiego świadectwa szkolnego potwierdzającego naukę w polskim systemie edukacyjnym. 3. Rozwój językowy: – doskonalenie posługiwania się językiem ojczystym w mowie i piśmie. 4. Rozwój kompetencji społecznych: – możliwość nawiązywania kontaktów rówieśniczych w polskiej społeczności szkolnej. 5. Rozwój osobisty: – możliwość płynnego powrotu do polskiego systemu oświaty, – perspektywa podjęcia studiów w Polsce. 6. Samodzielność i pewność siebie: – wzrost poczucia własnej wartości, tożsamości. 7. Zrozumienie globalnych perspektyw: – lepsze zrozumienie globalnych problemów i wyzwań, – poznanie współczesnej, nowoczesnej Polski i jej historii na tle Europy i reszty świata. Szkoły Polskie zapraszają do siebie – do małej Ojczyzny.

Czytaj więcej
O szkole