ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

 

KLASY I -SZKOŁA PODSTAWOWA

Informujemy, że uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego dla wszystkich uczniów klas I

Szkoły Podstawowej Szkoły Polskiej przy Lamandé odbędzie się 1 września (sobota) 

W tym dniu przychodzą uczniowie klas pierwszych szkoły podstawowej  na godz. 11.30 

Uczniowie nie przynoszą książek ani zeszytów- na spotkaniu z nauczycielami zostaną m.in.omówione sprawy organizacyjne oraz zasady bezpieczeństwa w szkole.  

UWAGA!

Pozostali uczniowie szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum rozpoczynają zajęcia odpowiednio w środę tj. 5 września i w sobotę 8 września zgodnie z planem lekcji, który zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły pod koniec sierpnia b.r.