Relacja z obchodów 170-lecia naszej Szkoły!

Wirtualny album ze zdjęciami z obchodów 170. rocznicy Szkoły Polskiej w Paryżu. Życzymy miłych wspomnień! Kliknij tutaj:

http://youtu.be/qeM-bce_ghs

Relacja z obchodów 170-lecia naszej Szkoły!

9 maja w środę odbyły się Urodziny Szkoły. W tym dniu od samego rana miały miejsce zabawy dla najmłodszych, wręczenie nagród zwycięzcom w konkursach oraz popisy muzyczne naszych utalentowanych uczniów. Po południu po uroczystym apelu z pocztem sztandarowym reprezentanci klas pod opieką nauczycieli i rodziców udali się na Jubileuszową mszę świętą w naszym polskim kościele na Concorde. Msza była celebrowana przez Rektora Polskiej Misji Katolickiej we Francji, księdza Infułata Stanisława Jeża. W tej uroczystej chwili nie mogło zabraknąć naszego pocztu sztandarowego. We mszy świętej wzięli udział Pani Konsul Magdalena Ryszkowska, pan kierownik Szkoły Konrad Leszczyński, Grono Pedagogiczne, Rodzice i Uczniowie.

11 maja od godz.10 rano w naszej Szkole gościliśmy licznie zgromadzonych Absolwentów polskiego liceum skupionych w Stowarzyszeniu Byłych Uczniów Liceum Polskiego oraz Stowarzyszeniu Uczniów z Liceum w Villard de Lans. Wśród zaproszonych gości byli: Dyrektor  Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą Pani Magdalena Bogusławska, Pani wicedyrektor Ośrodka Joanna Wójtowicz, Kierownik Wydziału Konsularnego naszej Ambasady Pan Mikołaj Kwiatkowski, Pani Konsul ds. Polonii Magdalena Ryszkowska. Absolwenci zjechali się z całej Francji i z Polski. Na dziedzińcu odbył się uroczysty apel z udziałem pocztu sztandarowego i odśpiewaniem naszego hymnu. Goście zwiedzali naszą Szkołę, wpisali się do księgi pamiątkowej, podziwiali prace konkursowe naszych obecnych uczniów, wykonali pamiątkowe zdjęcia, a wieczorem dołączyli do gości zaproszonych na inaugurację obchodów 170. rocznicy Szkoły organizowane pod honorowym patronatem J.E. Tomasza Orłowskiego Ambasadora RP we Francji. Obchody jubileuszu najstarszej polskiej szkoły na świecie rozpoczynał wydany w dniu 11 maja 2012 r. powitalny koktajl w salonach recepcyjnych Hotelu Monaco. W uroczystościach udział wzięli m.in. przedstawiciele: Ministerstwa Edukacji Narodowej - Pan Mirosław Sielatycki, Podsekretarz Stanu i Pani Agata Szyszko, doradca ministra; Kancelarii Prezydenta RP - Pan Jan Lityński, doradca Prezydenta RP; Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą - Pani Dyrektor Magdalena Bogusławska i Pani Wicedyrektor Joanna Wójtowicz; Polskiej Misji Katolickiej we Francji -ks. infułat Stanisław Jeż, Rektor i Ks. Krystian Gawron, Wicerektor; przedstawiciele Merostwa XVII dzielnicy Paryża Pani Joëlle Racary i Pan Lucien Maillard;  dyrektorzy i kierownicy filii Szkoły Polskiej i szkół polonijnych; a także grono pedagogiczne w tym byli i obecni nauczyciele Szkoły Polskiej, prezesi najstarszych instytucji polskich we Francji: Pan Casimir Pierre Zaleski Prezes Towarzystwa Historyczno Literackiego; Pani Danuta Dubois, Dyrektor Biblioteki Polskiej; s.Aniela Niemiec z Zakładu Św. Kazimierza oraz przedstawiciele francuskiej Polonii i stowarzyszeń polonijnych, w tym Stowarzyszenia byłych Uczniów Szkoły Batignolskiej i Liceum Polskiego w Villard de Lans.

W dniu 12 maja 2012 r. obchody jubileuszu 170-lecia Szkoły Polskiej rozpoczęto uroczystym apelem na dziedzińcu z udziałem pocztu sztandarowego oraz delegacji uczniów klas i filii Szkoły Polskiej w Paryżu. Po powitaniu uczestników przez Kierownika Szkoły Polskiej Pana Konrada Leszczyńskiego przemówienia okolicznościowe wygłosili m.in. Wiceminister Edukacji Narodowej Pan M.Sielatycki, Rektor PMK ks. Infułat St.Jeż oraz Ambasador RP we Francji J.E. T. Orłowski. W przemówieniach tych podkreślano wielkie zasługi, jakie w dziele oświatowym i zachowaniu polskości mieli założyciele, organizatorzy Szkoły Polskiej w Paryżu oraz jej wybitni nauczyciele (m.in. Adam Mickiewicz i Ludwik Mierosławski). Historyczną misją Szkoły Polskiej w Paryżu było nie tylko przekazywanie wiedzy, ale również kształtowanie i utrwalanie postaw patriotycznych i obywatelskich młodzieży polskiej na wychodźstwie. J.E Ambasador RP we Francji Pan Tomasz Orłowski wskazał bezcenne znaczenie istnienia i działania Szkoły Polskiej, szczególnie w okresie wymazania Polski z map Europy, natomiast Wiceminister Edukacji Narodowej Pan Mirosław Sielatycki nakreślił kierunki przyszłego rozwoju tej unikatowej w skali świata polskiej placówki oświatowej. Na ręce kierownika Szkoły Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu przekazane zostały listy gratulacyjne od Minister Edukacji Narodowej Pani Krystyny Szumilas, Szefa Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jacka Michałowskiego, Dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Pana Macieja Szymańskiego. Oficjalne uroczystości wzbogacał program artystyczny, przygotowany przez nauczycieli i uczniów Szkoły Polskiej, w którym zaprezentowano m.in. pieśni romantyczne i neoromantyczne w wykonaniu nauczycielki naszej Szkoły Pani Edyty Karskiej, recytacje poezji polskiej uczniów, występy zespołu folklorystycznego „Wisełka" z filii Szkoły Polskiej w Aulnay sous Bois, koncert Pani Haliny Benedyk oraz panel historyczno - informacyjny o najważniejszych wydarzeniach w historii Szkoły Polskiej, jej założycielach oraz historii powstania pomnika znajdującego się na dziedzińcu szkolnym, poprowadzony przez Panią Prezes Barbarę Kłosowicz- Krzywicką, z Towarzystwa Opieki nad Polskimi Pomnikami i Grobami Historycznymi we Francji. Oficjalne obchody zakończyły się pokazami filmów związanych ze Szkołą na tablicy interaktywnej.

Dziękujemy wszystkim Gościom za te wspaniałe chwile spędzone z nami w Polskiej Szkole!