Rada rodziców

 

Rok szkolny 2018/2019

Skład Rady Rodziców:

Marta ŁOPUSZYŃSKA -Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena SROCZYŃSKA- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Joanna BARRIERE-skarbnik Rady Rodziców

Dorota RODRIGUES-sekretarz Rady Rodziców
 

Kontakt:

rr.lamande@outlook.com

 

Wyniki ankiety oraz poradnik dla Rodzicw w załączniku poniżej:

Na zdjęciach prezenty dla uczniów od dotychczasowych Rad Rodziców na zakończenie roku szkolnego:

Załącznik: