Rada rodziców

Rok szkolny 2018/2019

Skład Rady Rodziców:

Marta ŁOPUSZYŃSKA -Przewodnicząca Rady Rodziców

Magdalena SROCZYŃSKA- zastępca przewodniczącej Rady Rodziców

Joanna BARRIERE-skarbnik Rady Rodziców

Dorota RODRIGUES-sekretarz Rady Rodziców
 

Kontakt:

rr.lamande@outlook.com

 

Skład Komitetu Rodzicielskiego w Oddziale przy Parafii św. Genowefy 2018/2019

Monika KABZINSKA-ZMUDA-Przewodnicząca 

Renata KOSIOROWSKA- z-ca 

Beata GWIAZDA-skarbnik 

 

mail do prezydium komitetu rodzicielskiego w Genowefie  kr.genowefa@gmail.com  

Wyniki ankiety oraz poradnik dla Rodzicw w załączniku poniżej:

Na zdjęciach prezenty dla uczniów od dotychczasowych Rad Rodziców na zakończenie roku szkolnego:

Załącznik: