Kontakt

Szkoła Polska

im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu

 11-15, rue Lamandé 75017 Paryż

kierownik KONRAD LESZCZYŃSKI 

 tel.: 01 42 28 66 38 sekretariat  specjalista Pani Sylwia DZIWURA 
                                

  ecolepolonaise@wanadoo.fr lub paryz@orpeg.pl