Kontakt

Szkoła Polska

im. Adama Mickiewicza przy Ambasadzie RP
w Paryżu

 11-15, rue Lamandé 75017 Paryż

kierownik Szkoły:  KONRAD LESZCZYŃSKI 

 tel.: 01 42 28 66 38 sekretariat  specjalista Pani Sylwia DZIWURA 
                                

  paryz@orpeg.pl    lub ecolepolonaise@wanadoo.fr 

 

adres do korespondencji:

ADRESY MAILOWE DO WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIĄZUJĄCE OD 20 KWIETNIA 2020 R.